Co: POZVÁNKA

Na co: ustavující zasedání zastupitelstva

Kdy: 19. října 2022

V kolik: začátek v 16:00 hod.

Kde: LaRitma Aš

Kdo: Zastupitelstvo města Aše

Program:

 1. Zahájení – Ing. Peterka
 2. Složení slibu členů Zastupitelstva města
 3. Schválení programu
 4. Jmenování ověřovatelů zápisu
 5. Volba návrhové a volební komise
 6. Schválení postupu volby starosty, místostarosty a Rady města
 7. Volba starosty
 8. Volba místostarosty
 9. Volba členů RM
 10. Uzavření třístranné smlouvy na Zhotovení díla Rekonstrukce nádraží Aš
 11. Diskuze
 12. Závěr

Zdroj: www.muas.cz

Příslušný dokument: https://www.muas.cz/assets/File.ashx?id_org=52&id_dokumenty=241665