Nespokojenost s kvalitou služeb ve městě se dá řešit různými způsoby. Třeba i konstruktivnější kritikou či činy. A jelikož nás v naší online redakci velmi potěšil krok vedení města Aše po dlouhých letech pořizovat záznamy ze zasedání zastupitelstva města Aše a zpřístupnit je veřejnosti, rozhodl jsem se alespoň zlepšit jejich zvukovou kvalitu na poslouchatelnější úroveň.

Je to obrovský skok… nebýt posledním městem, které nemá veřejně přístupné záznamy ze zasedání zastupitelstva. A než budou oficiální záznamy v dostatečně přístupné kvalitě, využiji práva o svobodném přístupu k informacím a jejich šíření zlepšováním alespoň zvukové kvality, bez jakýchkoli jiných změn samozřejmě, protože by byla škoda šumem a občas nesrozumitelným slovem odrazovat informující se občany od dění na zastupitelstvu.

By Tomáš Goldir

Ani první, ani poslední ašský Zelený Pirát. Technická podpora, programátor, správce sítě