V sobotu 22. října 2022 obec Krásná opět pořádala svou tradiční a oblíbenou akci s názvem Světlušková lampionová procházka.

Začátek byl jako obvykle na krásenské návsi, početný průvod dětí a rodičů následoval světluškové víly a dva nazdobené koně příjemnou procházkou k sokolovně. Celá vesnice byla dušičkově nazdobená, cestu lemovaly svíčky, dýně a několik ohňů, v zahradách číhali pavouci a různá strašidla. Před sokolovnou všechny čekal pomyslný vrchol programu u velkého ohně. Zněla keltská hudba, na kterou tančily dušičkové víly, a poté se dětem zjevila podzimní královna spolu se skřítkem Podzimem. Ta všem dětem přinesla i drobné dárečky.

Zároveň proběhl 14. ročník oblíbené soutěže O krásenskou buchtu, kdy byly v dopoledních hodinách přinesené sladké i slané pochutiny hodnoceny krásenskými „místňáky“. Ve sladké kategorii se na 1. místě umístila Alena Podlešáková a na 2.-3. Marie Paprsková spolu s Jarmilou Pokornou. Slanou kategorii potom vyhrála Alena Svobodová, na 2. místě se umístila Šárka Plavnická a na 3. místě Mirka Trkalová. V dětské kategorii patřily k nejlepším Amálka Pokorná, Štepánka Fuchsová a Anežka Švarcová.

Autor fotografií: Fotografmu

By Michaela Kolouchová

šéfredaktorka, učitelka jazyků, laktační poradkyně vsrdci.cz, autorka knih pro děti