Vážení čtenáři a obyvatelé města Aše,

jmenuji se Jan Rippl a rád bych vás tímto obeznámil s tak trochu netradičními akcemi, které zde v Aši již druhým rokem pořádám… Počínaje dnem 11. června 2021 pořádám vždy jednu hodinu týdně ve zdejším krytém plaveckém bazénu rekreační plavání bez plavek.

Tak nejprve co je to vlastně ten NUDISMUS

Wikipedia říká…

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nudismus

Nudismus je přibližně synonymem pojmu naturismus. V Evropě představuje především rekreaci bez oblečení, zatímco v Americe se užívá v širším pojetí evropského pojmu „naturismus“.
Slovo má základ v latinském nudus, což znamená nahý. Stále více se však v této souvislosti začíná používat modernější termín, a tím je naturismus. Pochází z latinského slova natura, což znamená příroda. Zatímco nudismem se rozumí propagace a praktikování nahoty jako takové, naturismus se více soustředí na návrat člověka k přírodě prostřednictvím jeho pobytu bez oděvu v přirozeném prostředí přírody.

Jakožto skalní vyznavač nudismu bych vás tímto rád informoval, že po krátké měsíční pauze, jež byla zapříčiněna nutností přerušit provoz bazénu z důvodu nutné údržby, se budou tyto akce nově konat každou neděli od 13:00 do 14:00 hodin.

Účast na těchto akcích je zdarma. V případě zájmu o účast bude dobré mne s předstihem informovat buď prostřednictvím telefonního čísla 724 505 347, emailu janrippl (at) nudista.online, případně datové schránky 7j7xy56.

Při vstupu do bazénu je nutné dbát pravidel bezpečnosti, dodržovat návštěvní řád a v neposlední řadě také pravidla slušného chování. Vše, co budete potřebovat, je jen osuška, mýdlo či sprchový gel a zámek na uzamčení osobních věcí v šatnách. Postup pro návštěvu bazénu je prakticky stejný, jako byste bazén navštívili coby běžný návštěvník. Po vstupu do budovy přejdete rovnou do šaten a to buď pánských, nebo dámských. Obuv lze nechat v „předsíni“ každé šatny nebo ji uložit do igelitového sáčku a uschovat ve skříňce. Zde taktéž odložíte veškerý oděv a skříňku uzamknete. Doporučuji nebrat s sebou žádné cennosti ani větší finanční hotovost.

Do samotného prostoru bazénu si berete pouze osušku, prostředky k hygieně a klíč od zámku. Je nutné se před vstupem do bazénu pečlivě osprchovat a umýt mýdlem. Je to z důvodu kontroly kvality vody (mýdlo se nesmí dostat do bazénu stejně jako tělesné nečistoty), která je pravidelně monitorována. Po důkladném osprchování již pokračujete rovnou směrem k bazénu a to bez toho, abyste si na sebe oblékaly nějaké plavky. Ty totiž představují celou řadu rizik, zdravotních a také ekologických. 🙂 Oproti tomu nudismus v sobě nese ohleduplnost k životnímu prostředí, minimalizuje riziko nejrůznějších zdravotních komplikací, a v neposlední řadě taktéž utužuje sociální vazby.

Ostatně, tento svět je plný přetvářky a nenávisti, tak proč tomu ještě napomáhat?

Výhody nudismu

  • Plavky vás neuchrání před zvědavými pohledy
  • Plavky vás neuchrání před chladem
  • Plavky uvolňují mikroplasty do vody
  • Plavky jsou živnou půdou pro mikroorganismy
  • Plavky stojí peníze
  • Nazí se naučíte být více sebejistí
  • Nazí se naučíte mít se více rádi
  • Nazí pochopíte, co je v životě opravdu důležité
  • Nazí ušetříte za plavky i jejich údržbu
  • Nazí se lépe seznámíte s jinými lidmi

Nudismus a sociální vazby

Lidská soudržnost, tedy sociální vazby, zde odjakživa byla, je a i nadále bude… Rodinné sociální vazby nebo vztahy na pracovišti. To vše ovlivňuje naše chápání, myšlení i jednání. A také obavy z toho, jak nás daný kolektiv přijímá. A právě tyto obavy nás neustále nutí se přetvařovat, k čemuž, světe, div se, dopomáhá i volba našeho odívání. Stejně tak jako nelze přijít do luxusní restaurace v pracovní kombinéze, ze stejného důvodu by asi černý smoking na lešení působil dost podivně. Když pominu praktické či estetické důvody, je to vlastně jedno, co máte zrovna na sobě… To proto, že pod tím oblečením, ať už máte na sobě cokoliv, jste to pořád vy. Faktem ovšem je, že doba nás natolik změnila, že naše okolí, je v této otázce velmi konzervativní a v mnoha případech i nekompromisní, co se dodržování společenských norem týče.

A jelikož jsou naše sociální vazby ovlivňovány dodržováním, či nedodržováním společenských norem, bude nezbytně nutné zamyslet se nad tím, jaké ty normy vlastně jsou, a zda ony normy nejsou samy o sobě příčinou některých negativních jevů v naší společnosti, kterých jsme mnohdy v poslední době svědky.

Můj osobní názor je, že normy by se měly vztahovat na chování lidí k sobě navzájem, avšak neměly by omezovat individualitu a už vůbec ne smýšlení jednotlivců. A právě nudismus je projevem takové individuality, kterou je nutno podporovat, nikoliv potlačovat. Nazí jsme totiž všichni, ale jen nudista se to nebojí přiznat. A jelikož i já jsem nudistou, tak se nebojím přiznat, že jsem nahý. Tudíž se nemusím v tomto ohledu nijak přetvařovat ve společnosti ostatních lidí a mé sociální vazby jsou proto o mnohem jednodušší.