Protože nám dochází trpělivost s opakovaným problémem doručování poštovních zásilek, domluvil jsem se s Českým telekomunikačním úřadem na dalším postupu.

ČTÚ může zahájit různá řízení s Českou poštou. Může udělovat pokuty a jinými prostředky vytvářet tlak na zlepšení kvality služeb.

Pouze se od nás očekává, že budeme stížnosti a pochybení adresovat na jejich emailovou adresu. Slibují, že se tím budou zabývat. Nepotřebují žádné ověření podpisů, ani elektronický podpis. Stačí informace emailem.

V případě nekvalitních služeb tedy prosím pošlete podnět na:

podatelna.plzen@ctu.cz

případně v kopii na: starosta@muas.cz

Písemná podání lze adresovat na:

Český telekomunikační úřad

odbor pro jihočeskou a západočeskou oblast

Husova 2727/10, pošt. př. 273

305 73 Plzeň

V případě soukromoprávního návrhu, tzn. návrhu na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, je možné podání zaslat písemně na adresu úřadu, na e-mail úřadu se zaručeným elektronickým podpisem nebo lze využít datovou schránku úřadu ID ISDS: a9qaats. Podání lze samozřejmě učinit také osobně na adresách pracovišť úřadu.

Budeme se dále dožadovat standardních služeb jako v jiných městech v ČR.

Děkuji 🙂

Převzato z facebookové skupiny Aš bez cenzury!