Týden knihoven v Aši pokračoval v pátek 7.10.2022 autorským čtením Kláry Teršové, nové ašské spisovatelky, která v letošním roce vydala svůj románový debut s názvem Bílý pramen.

Během besedy nám autorka představila všechny své současné projekty, hlavní důraz byl ale kladen na knihu samotnou. Přítomnému publiku Klára Teršová osobně přečetla několik pasáží z Bílého pramene, snažila se osvětlit svůj pohled na děj knihy a vysvětlit, proč ji napsala právě tímto způsobem.

Ing. Klára Teršová, původně vystudovaná politoložka a ekonomka, do své první knihy promítla své pocity, které na ni na Vernéřovsku, kde žije, doléhají. Ze všech míst dýchá dávná minulost, která zaznamenala hlubokou proměnu po tom, co došlo k odsunu původních německých obyvatel Ašska. Příběh německé dívky Hedviky nás seznamuje s Vernéřovem od roku 1915 po čtyřicátá léta 20. století. Hlavní důraz je ale kladen na pocity dívky samotné, její dospívání a vymezování se vůči světu.

Klára Teršová, budoucí ašská radní, která bude mít ve své gesci cestovní ruch, kulturu, osadní výbory, komunikaci a marketing, má za sebou mimo jiné i zkušenosti ze studií ve španělské Salamance a Granadě, jako stážistka působila v Bruselu.

Po svém návratu na Ašsko založila autorka neziskovou organizaci Smrčiny, jejímž cílem je rozvoj našeho regionu. V současné době je majitelkou a duší bistra Fichtl, které najdete také ve Vernéřově. Všechny své literární, gastro i občanské projekty nyní spojuje pod hlavičkou Made in Zapadákov.

By Michaela Kolouchová

šéfredaktorka, učitelka jazyků, laktační poradkyně vsrdci.cz, autorka knih pro děti