Nové Zastupitelstvo města Aše, 19.10. 2022

Město Aš našetřilo v posledních letech desítky milionů korun, část  z nich ve výší 157 milionů korun byla uložena na termínovaný vklad ve Sberbank. Zároveň Aš splácí několik úvěrů u různých bankovních domů (celkem cca 124 mil. Kč).

Přibližný rozpočet města Aše je ve výši cca 300 mil. Kč. Většina příjmů rozpočtu činí příjmy od státu, které se do značné míry odvíjejí od počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců. Tyto parametry budou pro nás do budoucna klíčové, neboť setrvale klesají. Významnou část příjmu tvoří též příjmy z hazardu.

Lze říci, že se město chovalo v mnoha ohledech velmi úsporně, v jiných naopak popustilo uzdu a investovalo milionové částky například do strategických plánů a poradenských služeb. Vzhledem k tomu, kolik energie a prostředků bylo do těchto plánů investováno, by bylo kontraproduktivní všechny “hodit do koše” a začínat od nuly. Tam, kde to půjde, chceme na stávající strategie navázat a konečně se jimi začít řídit.

Na druhou stranu se mnohdy šetřilo tam, kde to nebylo na místě. Zatímco se budovala LaRitma, park Historie a jiné (byť částečně z dotací), průběžně chátraly ostatní pro město významné objekty (AKS, muzeum…). Silně podfinancovaná zůstala oblast sportu a školství. V posledních letech se nepodařilo realizovat projekt, který by rozvíjel infrastrukturu cestovního ruchu. Jsme v situaci, kdy musíme akutně řešit nevyhovující bezpečnostní situaci ve městě a příliv nepřizpůsobivých, k nimž dosud nebyl vyslán jasný vzkaz, jaká platí v našem městě pravidla. Bezpečnost úzce souvisí i s nevyhovujícím provozem kamerového systému a dlouhodobým podstavem strážníků městské policie.  

Čeká nás nelehké období z mnoha důvodů. Budeme muset řešit energetickou krizi, která dopadne na město i občany a učinit Aš energeticky úspornější. Na stole leží projekt Vl:Aštovka, který není dopracován. Náš region čím dál tím více zaostává a bude na nás, jak moc budeme slyšet, aby se nám dostalo efektivní pomoci ze strany státu.

Změny, které chceme provést, budeme činit s největším rozmyslem, s důrazem na jejich udržitelnost a co nejmenší zátěž pro budoucí rozpočty. Velkým tématem zůstává rozbitá ašská komunita a malá ochota se podílet na věcech veřejných. I to je jeden z úkolů, který nás čeká.

Upřímně říkáme, že úředníci města se nám maximálně snažili pomoci vpravit se do správy našeho města tak, abychom do úřadu vstupovali připraveni.

Slib, který jsme složili na zastupitelstvu, budeme naplňovat s maximální péčí tak, abychom za 4 roky splnili cíle stanovené v programovém prohlášení.

poznámka redakce: Ing. Klára Teršová je novou ašskou radní