V pondělí 17. října 2022 informoval Vítězslav Kokoř, jeden z předních lídrů nově vznikající koalice, jež v několika málo dnech s největší pravděpodobností převezme na příští čtyři roky otěže vedení našeho města, prostřednictvím skupiny „AŠ BEZ CENZURY“ na službě Facebook, že v průběhu dnešního dne byla podepsána koaliční dohoda a programové prohlášení.

Odkaz na originální příspěvek: https://www.facebook.com/groups/258052729831529/permalink/420041273632673/

Obsah této koaliční dohody i samotného programového prohlášení koalice si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích. Této schůzky se účastnili zástupci hnutí ANO, TOP 09 a Zelení (ZA Aš).

Jedná se o dokument koaliční smlouvy na volební období 2022-2026, kdy obsah tohoto dokumentu je rozdělen na dvě části:

I. Koaliční smlouva

II. Programové prohlášení

Podpisu se účastnili Vítězslav Kokoř, Mgr. Miluše Glave Flašková, Mgr. Petr Mach, a Mgr. Pavel Matala.

Hlavními tématy programového prohlášení jsou Bezpečnost a sociální situace obyvatel města Aše, hospodářský rozvoj a podpora podnikání, digitalizace městského úřadu, téma energetiky a dopravy, revize majetkových vztahů a investic města, školství a sport, životní prostředí a odpadové hospodářství, přeshraniční spolupráce s městy v NSR a z toho vyplývající způsoby komunikace s jejich představiteli, a to za využití nejrůznějších prostředků digitální komunikace.

Jak je patrné, do ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Aše zbývá již jen jeden den.

Je tedy zřejmé, že tento dokument představuje klíčový nástroj pro definování vzájemné spolupráce a rozdělení moci mezi jednotlivé subjekty dle odborností jednotlivých zástupců.

Avšak samotné řešení dílčích problematik bude v zásadě záviset zejména na realizaci později přijatých rozhodnutí, ať již samotných nově zvolených zástupců města, tak i jim podřízených pracovníků úřadu.

My budeme celou tuto agendu pozorně sledovat a průběžně přinášet aktuality z dění v našem městě, a to i v návaznosti na nově přijatá rozhodnutí našich volených zástupců ve vedení města Aš.