Teplý říjnový podvečer patřil v Krásné desítkám oranžových světýlek, mihotajících se ve tmě. 21. října se opět po roce konala tradiční a místními i přespolními oblíbená akce s názvem Světlušková lampionová procházka.

Lampionový průvod měl svůj začátek opět na krásenské návsi, početný průvod dětí a jejich doprovodu, většinou rodičů a prarodičů, následoval světluškové víly a dva nazdobené osvícené koně příjemnou procházkou mezi zahradami k Sokolovně. Celá obec byla dušičkově, nebo chcete-li halloweensky, nazdobená. Cestu lemovaly svíčky, děsivě vyřezané dýně a několik ohňů, které měli pod kontrolou místní dobrovolní hasiči. V zahradách na děti číhali pavouci, duchové a nejrůznější strašidla, někdo si dokonce vyhrál a vytvořil na své zahradě působivý hřbitov včetně strašidelné zvukové kulisy.

V cíli procházky, na travnatém prostranství vedle Sokolovny na všechny čekal pomyslný vrchol programu u velkého společného ohně. Na příchozí tam už čekaly světluškové víly, aby vzápětí zahájily svůj taneční rej. V krátkém divadelním vystoupení se dětem také zjevila podzimní královna spolu se skřítkem Podzimem. Na závěr víly rozdaly všem dětem na památku malé dárečky –⁠  svítící náramky, snad aby se ve tmě neztratily.

Následně se průvod odebral do nitra Sokolovny, jelikož zároveň probíhal 15. ročník oblíbené soutěže O krásenskou buchtu a večer zde byly vyhlášeny výsledky tohoto klání. V odpoledních hodinách přinesené sladké i slané pochutiny byly hodnoceny nezávislou odbornou porotou –⁠ krásenskými „místňáky“. Ve sladké kategorii se na prvním místě umístila Marie Paprsková, na druhém Amálie Pokorná a na třetím místě Ludmila Podávková. Ve slané kategorii obsadila první příčku Alena Svobodová, druhé místo patřilo Vlaďce Pristašové a třetí Nikole Paprskové.

Příprava průvodu zabere organizátorům a obyvatelům Krásné očividně každoročně mnoho času, výsledkem je ale povedená akce pro naše nejmenší s působivou, kouzelnou atmosférou. Obec Krásná a spolek Krásenské buchty si proto zaslouží poděkování.

By Michaela Kolouchová

šéfredaktorka, učitelka jazyků, laktační poradkyně vsrdci.cz, autorka knih pro děti