Na Základní škole Hlávkova 26 v Aši stejně jako v loňském roce opět chystají přípravné kurzy pro předškoláky. Kurzy, které budou probíhat od 23.1. 2023 každé pondělí v čase od 15 do 16 hodin, budou zaměřené na rozvoj poznávacích funkcí, které děti potřebují k tomu, aby dobře psaly, četly a počítaly. Stále je možné na ně děti přihlásit prostřednictvím sekretariátu školy na tel. 778 485 394. Předškoláčci si v celkem deseti šedesátiminutových lekcích budou hravou formou procvičovat paměť, pozornost, řeč nebo prostorovou orientaci.

Mgr. Vladimíra Nezbedová, speciální pedagožka ZŠ Hlávkova, k tématu říká: „Momentálně jsme zřejmě jediná škola v Aši, která tyto kurzy pořádá. Jde nám především o dorovnání poznávacích funkcí u dětí, aby měli všichni stejný start. Některé děti mají oslabenou sluchovou paměť, nebo grafomotoriku – špatně drží tužku, jiné mají zase nesprávné matematické představy. Dost často mívají děti také oslabené sluchové vnímání. Jedním z podnětů pro zřízení přípravných kurzů byl také vzrůstající počet odkladů povinné školní docházky.“ Právě na tyto potíže se chystané kurzy pro předškolní děti zaměřují. S dětmi se bude pracovat jak v lavici, tak u tabule nebo v pohybu. Obě speciální pedagožky z Hlávkovy školy, Mgr. Lenka Veselá a Mgr. Vladimíra Nezbedová, mají s tímto způsobem práce letité zkušenosti, které získaly během svého předchozího působení v pedagogicko-psychologické poradně v Chebu. „Z konkrétních věcí, které budeme s dětmi procvičovat, mohu zmínit dovednosti typu slyšet první a poslední písmeno ve slově, rozklad slov na písmenka nebo vytleskání slov na slabiky. Dále budeme trénovat orientaci dětí na sobě, v prostoru a na ploše.“ uvádí Mgr. Nezbedová.

Kurzy budou probíhat formou různých her tak, aby byly pro děti zábavné. Důležitou roli v nich budou mít i rodiče nebo jiný doprovod dítěte, kteří budou také na kurzu přítomní a naučí se, jak se svým dítětem pracovat doma a co dále procvičovat, aby mu přechod z předškolního vzdělávání do školy co nejvíce usnadnili. Na dubnové ukončení přípravných kurzů bude bezprostředně navazovat zápis dětí do škol.

Do budoucna na Hlávkově škole plánují dokonce zřízení přípravné třídy pro předškolní děti, takováto třída potom představuje určitý mezistupeň mezi předškolním a školním vzděláváním. „Učitelé zamýšlené otevření přípravné třídy velmi vítají, bohužel nás ale zatím limitují prostory.“ dodává speciální pedagožka Nezbedová.

V přípravných třídách si děti plní poslední rok předškolní výchovy, který je povinný. Funguje zde již režim školy, děti přicházejí na osmou hodinu, mají čtyři hodiny výuky denně. Přípravné třídy se zřizují pro minimálně deset dětí, pro jejich navštěvování je potřeba doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Většinou se jedná o předškoláky, kterým je navržen odklad povinné školní docházky. „Představte si, že dítě, které se těší do školy, má najednou doporučen odklad. Návrat do školky je pro něj často demotivační. Je lepší mu říci: Od září půjdeš do školy a budeš si na ni postupně zvykat, ve stejné budově, a od září už půjdeš naostro. Pro děti je to úplně jiný, příjemnější pocit.“ zakončila Mgr. Nezbedová.

By Michaela Kolouchová

šéfredaktorka, učitelka jazyků, laktační poradkyně vsrdci.cz, autorka knih pro děti