Pátek 12. dubna se v Aši nesl ve znamení zápisů do základních škol. Nejinak tomu bylo i na Základní škole v Hlávkově ulici. Je již letitou tradicí, že zde místní pedagogové a pedagožky první setkání dětem se školou zpříjemňují nevšedním zážitkem.

Tělocvična se každoročně na jaře proměňuje v zábavné hřiště, nebo chcete-li cvičiště, na kterém budoucí prvňáčci prokazují své dovednosti a zručnost. Během hodin výtvarné výchovy starší žáci školy připravují nejrůznější dekorace, kterými se prostor tělocvičny vyzdobí. Letošní zápis se nesl v duchu nejrůznějších pohádek, děti si tak mohly vyzkoušet hod míčkem do klobouku Boba a Bobka, slalom na koloběžce se Spejblem a Hurvínkem, malování s králíčkem Bingem, poznávání obrysů předmětů s Včelími medvídky nebo navlékání korálků s Patem a Matem.

Na každém stanovišti je za splnění připravených úkolů čekala malá odměna. Za poskytnutí drobných dárečků budoucím prvňáčkům patří velký dík sponzorům, kterými byly firmy Automobilezone Aš, DHL ServicePoint, Infocentrum Aš, OZ Brázda Žatec s.r.o., (Michaela Drážilová), papirnictví Unipap plus s.r.o., Petainer Czech Hodings s.r.o., Playmobil CZ spol. s.r.o., Cheb, Restaurace Magdalena (Jarmila Zubová) a Travel Free Shop Aš.

K zápisu na ZŠ Hlávkova dorazilo celkem 57 předškoláků. „Chtěl bych poděkovat rodičům, kteří s dětmi přišli z jiných spádových oblastí, že dali důvěru právě naší škole. Budeme se snažit vás nezklamat,“ dodal Mgr. Petr Mach, ředitel školy.

Po absolvování všech stanovišť v tělocvičně se děti vypravily do samotných tříd, kde jejich připravenost na školu posoudily paní učitelky z prvního stupně školy. Pro budoucí prvňáčky byl rovněž připraven veselý fotokoutek, ve kterém se mohly zvěčnit na památku na tento významný den, svůj zápis k povinné školní docházce.

Foto Lilian Brogová

By Michaela Kolouchová

redaktorka, učitelka jazyků, laktační poradkyně vsrdci.cz, autorka knih pro děti