V sousedním bavorském městě Selbu se od 4. do 7. dubna konal již 47. ročník úspěšného mezinárodního filmového festivalu Grenzland-Filmtage, který je známý svým zaměřením na převážně nezávislé filmy z východní a střední Evropy. Již pošesté zavítal festival i do Aše, konkrétně do divadelního sálu Kulturního centra LaRitma, a to v termínu od 4. do 6. dubna.

Bývalý místostarosta Aše Pavel Klepáček a starosta Selbu Ulrich Pötzsch

Filmové dny v pohraničí / Grenzland-Filmtage Selb/Aš byly ve čtvrtek dopoledne zahájeny pásmem pro žáky ašských základních škol, v pátek festival navštívili jak žáci ZŠ, tak studenti Gymnázia Aš, pro které byla připravena pásma krátkých filmů.

Festival pro veřejnost začínal v pátek odpoledne německým dokumentárním filmem Přes naše prahy Rainera Brummeho a Wolfganga Spielvogela, ve kterém vztah Čechů a Němců, jejich znalosti a předsudky, zkoumali žáci školy Karla Rehbeina v Hanau, studenti Americké akademie v Brně a jejich učitelé Markus Harzer a Pavel Novák a další pamětníci i akademici z obou zemí. Poté následovala diskuse s přítomnými režiséry a Pavlem Novákem, do které se velmi aktivně zapojil Studentský parlament Aš.

Elisabeth Meier a místostarosta Aše Pavel Matala

V 19 hodin byl festival oficiálně zahájen slavnostním přípitkem za přítomnosti místostarosty Aše Pavla Mataly a starosty Selbu Ulricha Pötzsche, kteří pronesli své zahajovací projevy. Úvodní slovo si za organizátory festivalu z německé strany vzala Kerstin Fröber. Poté následovaly dva krátkometrážní filmy německé produkce a český celovečerní hraný film Brutální vedro Alberta Hospodářského, road movie pro mladé lidi o konci světa, který měl premiéru na posledním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Sobotní odpoledne s blokem dětských a krátkých filmů bylo bohužel poznamenáno hezkým počasím a nižší návštěvností. O něco lépe na tom byl večerní film Ostrov režiséra Rudolfa Havlíka, který pojednává o manželské dvojici, která se vydá na dovolenou, v jejímž průběhu vyjde najevo, že je jejich vztah v troskách. Při zpáteční cestě ale jejich let ztroskotá a oni jsou nuceni na opuštěném ostrově spolupracovat a zapomenout na své spory.

Publikum při slavnostním zahájení festivalu

Doprovodný program festivalu tvořily v pátek i sobotu večer hudební koncerty. Pátek patřil grunge a crossoveru v podání kapel Nirvana Revival – Czech NorthWest a další revivalové kapele FAITH is MORE. Koncert se uskutečnil u příležitosti 30. výročí úmrtí Kurta Cobaina, zpěváka Nirvany. V sobotu se večer nesl v duchu blues-rockových rytmů skupiny Pürles CleaveBand.

Elisabeth Meier, jedné z organizátorek festivalu Filmové dny v pohraničí / Grenzland-Filmtage Selb/Aš, jsem po skončení této kulturní události položila několik otázek ke zhodnocení současného ašského ročníku.

Jak jste spokojeni s průběhem letošního ročníku festivalu v Aši?

Tak jako v předchozích letech proběhl filmový festival podle plánu… a byl přesto nějak „jiný“… Nové bylo složení týmu LaRitmy, který nám produktivní a rychlou komunikací nejenom zajistil hladký průběh, ale vlastní iniciativou a nápady posunul festival dál do povědomí obyvatel Aše.

Mohla byste zhodnotit návštěvnost festivalu ve srovnání s předchozími ročníky?

Návštěvnost byla letos opravdu vyšší. Jestli si další „odvážní“ troufli, nebo přišli na následující koncerty, to si netroufnu odhadnout.

Snad k tomu přispěl i projekt Namaluj mi obrázek, ve kterém děti mohly ztvárnit své pocity a zážitky z dětského bloku. Těm nejlepším byly v sobotu předány ceny a všichni měli volný vstup na film.

Studentský parlament s tvůrci filmu

Jak přistupujete k filmovým pásmům, určeným žákům a studentům ašských škol? Mají nějaká svá specifika?

Filmový festival není žádná nedělní pohádka. Již dětský divák je nejenom „baven“, ale zhlédne díla, která ho unáší do světa fantazie a která ho vedou k zamyšlení. Některá jsou k zasmání, některá nás rozčílí a některá, jako letošní vítěz v dětské kategorii, film Mitera, nás rozpláčou…

Pásmo pro studenty je samozřejmě o něco náročnější, obsah krátkých filmů provokativnější, zajímavý je i technický postup zpracování filmů, které tak přiblíží mladým divákům pestrý svět filmu a práce kolem.

Naším přáním, snad cílem, je odvést děti od pouhé konzumace a „ozáření“ obrazovkou, navést je ke kritickému myšlení, schopnosti rozlišit realitu a zábavu, umět diskutovat na určité téma…

Proto i zde patří velký dík všem pedagogům, kteří festival s dětmi navštíví. Bez jejich následné práce, kdy s dětmi malují obrázky a zpracovávají s nimi otázky a pocity, které mají, by naše práce nebyla kompletní.

Čím byl letošní ročník výjimečný?

Nový projekt , který svedl dohromady autory filmu a studentský parlament, aby diskutovali na kontroverzní téma Sudet, byl natolik úspěšný, že o něm mluvil režisér i na festivalu v Selbu a byl zmíněn i ve Frankenpost (pozn. redakce významný německý deník).

Vyzdvihnout bych snad chtěla přátelskou spolupráci, která ve výborné atmosféře a uvolněném uměleckém prostředí umožnila další přátelská setkání nejenom mezi diváky… Velký dík proto patří řediteli LaRitmy Petru Všetečkovi a jeho týmu a samozřejmě všem, kteří filmový festival navštívili. S novými nápady se těšíme na další 48. ročník.

Foto Hans Kirschneck

By Michaela Kolouchová

redaktorka, učitelka jazyků, laktační poradkyně vsrdci.cz, autorka knih pro děti