Slunečná sobota 9. září patřila čtvrtému ročníku benefiční akce s názvem Den pro hospic. V chebské Papírně a na přilehlých venkovních prostranstvích proběhla velmi příjemná komunitní akce.

Chebský Hospic sv. Jiří, který akci pořádal, se řídí mottem „Doma je doma… až do posledního okamžiku.“ Nabízí služby mobilního hospicu, poradenství a půjčovnu pomůcek. Poskytuje své služby nevyléčitelně nemocným v domácím prostředí a organizuje setkávání svépomocných skupin. Činnost hospicu zahrnuje zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby „ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.“ (zdroj web Hospicu sv. Jiří).

V centru Chebu po celý den od dopoledne až do pozdních večerních hodin probíhaly různé workshopy, zážitkové programy a nejrůznější vystoupení, součástí byla i dražba keramických předmětů nebo archivních vín. Návštěvníci si mohli na místě koupit něco dobrého k snědku či popustit uzdu své kreativitě a vyzkoušet si něco namalovat nebo vyrobit. Mnoho dobrovolníků věnovalo ve prospěch akce věci do bazarového prodeje nebo vlastnoručně napeklo různé koláče či připravilo slané pochutiny. Pro děti bylo připraveno mnoho zábavy, včetně fotografování s papoušky nebo divadelního představení.

Prodejci věnovali výtěžek prodeje svého zboží do veřejné sbírky na podporu Hospicu sv. Jiří, účinkující vybírali do zapečetěných kasiček od návštěvníků za svůj program dobrovolné příspěvky. Zároveň probíhala i veřejná sbírka na crowdfundingovém portálu http://Donio.cz . Výsledkem je celková vybraná částka ve výši 249 622 Kč ve prospěch hospicu, což je velmi hezký výsledek.

Poděkování za průběh celé benefiční akce patří všem zapojeným: hlavní organizátorce Světlaně Vokroj, zaměstnancům firmy unipap plus a unipap blue, paní Markétě Pagáčové Hamplové, Vlaďce Nádvorníkové a Romaně Strnadové zaTvořivé dílny pro děti, Mary Kay za líčení, Ottu Friedrichovi za malířský workshop pro dospělé, Jindrovi Skopcovi a Vladimíře Vítové za pohádku O perníkové chaloupce, Romanu Knedlíkovi za vernisáž a výstavu fotografií, pivovaru Pivní skaut, Potravinám Novas, Archivnílahve.cz, kapele The Bakers, Martinu Procházkovi za Papoušky do škol, Michaele Kolouchové za Podivuhodná zvířátka, Davidu Slámovi – kazateli Bratrské jednoty baptistů, Lucii Markové za hru na klavír, panu Jelínkovi za hru na saxofon, mažoretkám pod vedením paní Jaroslavy Havlíčkové a Vlastě Čverhové za keramické mísy do dražby. Velký dík si samozřejmě zaslouží všichni zapojení dobrovolníci a dárci.

Ve stejný den probíhala v Hranicích u Aše další benefiční akce na podporu chebského hospicu, 4. ročník běhu Rozběhejme naše H(h)ranice, na které se vybralo krásných 6 000 Kč.

By Michaela Kolouchová

šéfredaktorka, učitelka jazyků, laktační poradkyně vsrdci.cz, autorka knih pro děti