Skvělého úspěchu dosáhl Josef Hlinák, dnes již bývalý žák ašské Hlávkovy školy, který v červnu úspěšně dokončil základní vzdělávání a nyní pokračuje ve studiu na střední škole. Po úspěšném absolvování nejprve školního, poté okresního i krajského kola v jarních měsících letošního roku se probojoval až do kola ústředního, které je vlastně takovým celorepublikovým finále Olympiády v českém jazyce. Nutno dodat, že z nižších kol dále postupují vždy pouze první tři nejlépe umístění žáci. „Můj vztah k češtině je takový, že se o ni vyloženě nezajímám. Občas čtu. Snažím se prostě ovládat ten jazyk, protože jím mluvím a budu ho hodně v životě potřebovat. Občas jsem si pro sebe psal i nějaké úvahy.“

Josef Hlinák

Hlavními organizátory této tradiční češtinářské soutěže jsou Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů a Klub OČj, z. s., zadání olympiády je jednotné pro celé území České republiky. Josef Hlinák soutěžil v I. kategorii, která je určená pro 8. a 9. ročníku základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, II. kategorie je potom určena žákům středních škol.

V okresním kole byl Josef Hlinák třetí, v krajském koncem dubna potom obsadil dokonce skvělé druhé místo. „Olympiády mi přišly spíše na logiku a logické myšlení. Docela mě bavilo řešit zadání okresního i krajského kola. V ústředním kole už byly úkoly ale vyloženě těžké,“ říká úspěšný řešitel.

Předposlední týden v červnu absolvoval Josef ústřední kolo Olympiády v českém jazyce, které bylo pobytové a probíhalo v chatovém táboře u Stráže nad Nežárkou v jižních Čechách. Tato akce Klubu OČj byla určena pro vítěze krajských kol, postupové bylo tentokrát vždy první a druhé místo, ale bylo uděleno několik výjimek i pro místo třetí. Za I. kategorii se jednalo o přibližně 30 účastníků z celé republiky, ve kterých měl někdejší žák Hlávkovy školy do jisté míry konkurenty, přestože se jednalo o akci nesoucí se ve velmi přátelské atmosféře, jak popisuje: „Byl tam skvělý kolektiv, všichni jsme dobře vycházeli a strašně jsme se bavili nad různými věcmi. Třeba jsme si vždy dělali legraci z nějakého zadání, ať už gramatického, nebo slohového. Dělali jsme různé slovní vtípky, vymýšleli vlastní slova a vtipné „táborové“ noviny, které jsme během pobytu psali. “

Během týdne účastníci dostali dvě mluvnická a dvě slohová zadání, jeden den byl rovněž kompletně věnován mluvenému projevu. Josef Hlinák průběh pobytu dále upřesňuje: „Většinou při obědě jsme dostali zadání a měli jsme zhruba 12 až 13 hodin na to ho vypracovat. Potom jsme své vypracované úkoly odevzdali a proběhlo tzv. vlídné slovo. Porota si stoupne a celkově hodnotí všechny práce, uvádí, s čím byli spokojení, nebo co se jim naopak nelíbilo. Pokud četli úryvky z konkrétních prací, tak anonymně. Celou dobu jsme se mohli pohybovat po celém areálu, dvakrát proběhla cesta do pískovny, kde se dalo koupat, ale toho jsem se neúčastnil. Jeden den jsme jeli na výlet do Jindřichova Hradce, kde jsme navštívili zámek a sklárnu. Druhá kategorie potom jela na výlet do Třeboně. Z výletů potom vycházela slohová zadání našich prací.“

Na konci pobytu proběhlo vyhlášení výsledků, z každé kategorie porota vybrala a oznámila prvních deset nejlepších účastníků, zbytek účastníků se potom umístil shodně na jedenáctém místě. Na celkovém jedenáctém místě se umístil i Josef Hlinák. Jedná se o mimořádný úspěch nejen pro něj a ZŠ Hlávkova, ale i o skvělou reprezentaci našeho města na celorepublikové úrovni. Všichni účastníci obdrželi na závěr pobytu diplom a mohli si vybrat jednu z knih, které porota vystavila na stole. „Vybral jsem si Rozmarné léto od Vančury, dál jsme všichni dostali nějaké letáčky o češtině a Lego postavičku,“ dodává Josef Hlinák.

By Michaela Kolouchová

redaktorka, učitelka jazyků, laktační poradkyně vsrdci.cz, autorka knih pro děti