V sobotu 1. dubna se v prostorách muzea v Aši na Mikulášském vrchu konala oblíbená akce s názvem Velikonoční dílny. Počasí bylo tento den skutečně aprílové a nepříliš jarní, to ale návštěvníkům nevadilo, protože si pro ně muzeum připravilo představení nejrůznějších tvůrčích aktivit v přízemních prostorách budovy tzv. Zámečku.

Tradici velikonočních dílen muzeum započalo v roce 2015, přičemž s prvotním nápadem tehdy přišla kurátorka textilní sbírky Monika Hlaváčková. S výjimkou období pandemie covidu, kdy bylo nemožné podobné akce organizovat, se od té doby konají pravidelně každý rok.

Letos byli podle slov Mgr. Jany Kočišové, kurátorky národopisné sbírky, pracovníci muzea příjemně překvapeni velkým zájmem veřejnosti o akci: „Dorazilo přibližně 230 návštěvníků a návštěvnic, z jejichž hojné účasti jsme měli opravdu radost. Mohli si vyzkoušet jednotlivé techniky výroby tradičních velikonočních dekorací a případně si vlastnoručně vyrobené předměty i odnést. To se týkalo ozdobených vajíček, perníčků a upletených pomlázek.“

Návštěvníci si už od dopoledních hodin mohli pod vedením paní Hany Hansmannové vyzkoušet tradiční zdobení velikonočních vajíček voskovou technikou nebo si ozdobit velikonoční perníčky s paní Milenou Šulcovou. Spolu s pány Martinem a Petrem Popelkovými a podle jejich instrukcí si mohli zkusit uplést pomlázku z vrbového proutí. Pozorovat jako diváci potom mohli paní Hanu Ivančovovou při pletení vlněných jarních zajíčků a vajíček a paní Moniku Kundtovou při háčkování nejrůznějších ozdob. Zajímavá byla pro všechny netradiční artyčoková technika v podání paní Ireny Novákové, pomocí které vytváří z textilu skládané květiny nebo kraslice. Paní Hana Jánská, Jarmila Malá, Jiřina Palátová, Milka Kubincová a Kristina Brožková na akci předvedly umné ukázky paličkování.

Pro příchozí děti si zaměstnanci muzea připravili hledání velikonočního zajíčka, jeden z novějších velikonočních zvyků. To se odehrávalo v přilehlé zahradě a bylo vůbec prvním úkolem, který měly nejmladší návštěvníci hned po příchodu na velikonoční dílny splnit. Šlo o to najít v zahradě schovaná stříbrná kolečka a jedno z nich přinést zpět do hlavní budovy muzea. Za splnění tohoto úkolu si děti mohly vybrat jednu z připravených odměn s motivem oblíbených pohádkových hrdinů.

K zakoupení byly na místě také nejen jarní dekorace paní Jiřiny Dařenové a keramika z dílny paní Anny Tyrolerové.

Národopisné a textilní muzeum Aš všem zúčastněným vystavovatelům srdečně děkuje za to, jakým způsobem předváděli svá oblíbená řemesla a předávali tento um návštěvníkům. Díky nim to byla velmi povedená akce. Už teď se všichni těšíme na další ročník.

By Michaela Kolouchová

šéfredaktorka, učitelka jazyků, laktační poradkyně vsrdci.cz, autorka knih pro děti