Toulavá kamera 8. ledna 2023 natočila reportáž o Muzeu Aš s průvodcem Zdeňkem Slukou z hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí a s kurátorkou Janou Kočišovou i ze zámečku na Mikulášském vrchu o unikátní expozici textilní historie na Ašsku.

Kromě základních informací o historii muzea jsou v reportáži k vidění z hasičské zbrojnice např. historické modely budov Bohuslava Karbana, socha Bolestného Ježíše Krista z vyhořelého kostela Svaté Trojice z 1. pol. 16. st. (jedna z vůbec nejstarších památek na Ašsku), vitráže v hasičské zbrojnici a další dochované předměty jako středověké zbraně, knihy, cechovní truhly či hasičské pomůcky ze 30. let.

Textilní expozice v zámečku je koncipovaná od ruční výroby – zpracování lnu (trdlice, vochle) nebo vlny, výroby příze (kolovrátky, samopřed), tkalcovství (žakárový stroj z konce 18. st.), krajkářství, pletařství, až po největší sbírku rukavic ve střední Evropě. V centrální evidenci ministerstva kultury ČR má Muzeum Aš zapsáno přes 22 tisíc vzorků rukavic.

By Tomáš Goldir

technická podpora, programátor, správce sítě