Jako každoročně v tomto období dorazil na ašské „malé“ nádraží tvz. Protidrogový vlak, neboli Revolution Train. Dlouhá sada vagónů byla v polovině června po několik dní k dispozici široké veřejnosti a zejména místním školám.

Foto: Revolution Train

Vlak svou letošní tříměsíční trasu zahájil v dubnu v pražských Dejvicích, ukončena bude 29. června v Jinonicích. Jedná se v podstatě o pojízdnou interaktivní muzejní expozici, která má ale mnoho přesahů. Návštěvníci procházejí během téměř dvouhodinové prohlídky jednotlivé vagóny, které jsou věrně zařízeny v duchu různých společenských prostředí. Během expozice se návštěvník ocitá na diskotéce, v drogovém doupěti nebo na policii. V každém z vagónů se promítá tematický film, který postupně vypráví příběh konkrétní dívky a její cesty k závislosti na drogách a zpět do běžného života, vše na základě skutečných událostí. Celou prohlídku návštěvníci absolvují s průvodcem, který film doplňuje a je k dispozici pro případné dotazy.

Ašské školy v rámci primární protidrogové prevence vlak postupně navštěvovaly v termínu od 13. do 15. června. Žáci druhého stupně ZŠ Hlávkova, s kterými jsem měla možnost návštěvu vlaku ve výuce rozebrat, byli expozicí a jejím provedením velmi zaujati. Takováto prevence jim prý dává smysl.

Foto: Revolution Train

By Michaela Kolouchová

šéfredaktorka, učitelka jazyků, laktační poradkyně vsrdci.cz, autorka knih pro děti