15. září bylo po celý den možné navštívit v sadech Míru již 15. jubilejní ročník preventivní akce s názvem Den prevence. Den prevence s podtitulem Bezpečnost ve městě, pojatý jako informační kampaň, se těšil velkému zájmu veřejnosti. V dopoledních hodinách se akce zúčastnilo zhruba 600 dětí, především žáků základních škol a studentů gymnázia, dorazily ale i některé třídy mateřských škol. Odpolední hodiny následně patřily široké veřejnosti, především rodinám s dětmi. Do parku jich zavítalo kolem dvou stovek.

Den prevence pořádalo jako již tradičně město Aš ve spolupráci s Policií České republiky, Městskou policií Aš, organizacemi BESIP, Rozkoš bez rizika a KOTEC. Do organizace programu se zapojil rovněž Fénix klub, Teens klub, Městský dům dětí a mládeže Sluníčko, Záchranný kruh nebo ašský spolek Bejače, zaměřující se na pomoc lidem s onkologickým onemocněním. Všechny zapojené organizace měly připravené ukázky své činnosti, soutěže a další zábavné aktivity, pomocí kterých se děti měly seznámit s jejich činností, ale také se na začátku školního roku pobavit a odreagovat.

Po celém prostoru sadů Míru a v areálu hasičů a zdravotnické záchranné služby na Okružní ulici byla rozeseta různá stanoviště jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a dalších zapojených organizací, na kterých měly děti a studenti plnit zadané úkoly. Tematicky se akce zaměřila na problematické situace ve městě. Na začátku dostali návštěvníci průvodky s mapkou stanovišť a otázkami, na které měly postupně najít odpovědi. Zábavnou formou se u toho dozvěděli, jak se bezpečně chovat ve městě, umět pomoci druhému člověku i ochránit sám sebe.

Foto: Miroslav Urban

Výtvarné dílny dětem připravil klub Fénix, Studentský parlament potom přispěl sportovními aktivitami, děti si mohly vyzkoušet frisbee nebo skákání v pytlích. Spolek Bejače se zaměřil na základy první pomoci a prohlídku vybavení vozů v areálu na Okružní ulici, bylo možné se odreagovat i u střelby, malování na obličej či opekání vuřtů na závěr. Velkému zájmu se jako pokaždé těšila prohlídka hasičského vozu a možnost vyzkoušet si vlastnoručně uhasit oheň pomocí hasicího přístroje.

Akce byla hrazena z rozpočtu města Aše.

By Michaela Kolouchová

redaktorka, učitelka jazyků, laktační poradkyně vsrdci.cz, autorka knih pro děti