V úterý 29.11. se v jedenáct hodin zástupci Klubíku štěstí Aš sešli se zástupci města a kraje u budovy bývalého „kojeňáku“ v Neumannově ulici.

Byli tu tedy: Mgr. Robert Pisár, asistentka Dagmar Houfová, Ing. Pavel Bráborec, Jan Michlo, Bc. Hana Mudrová, Petr Všetečka, Dis., Mgr. František Cibulka,Michaela Kubánková, Mgr. Petr Mach, Mgr. Miluše Glave Flašková.

Ředitel ÚSP Pata, pan Daniel Lindenberg, provedl skupinu budovou, poukázal na různé problémy stavby a nastínil její dosavadní historii. V diskuzi o možnostech práce stacionáře (alespoň v přízemí) byly navrženy další prameny informací o stavu a nutných rekonstrukcích. Pan Bráborec, který poradensky podporuje cestu Klubíku k fungování služby, doporučil další vhodné postupy, domlouvala se spolupráce mezi přítomnými jednotlivci. Živá diskuze o dalším vývoji pokračovala i po prohlídce před budovou. Čtveřice nejvytrvalejších z přítomných, pánové P. Všetečka a J. Michlo a paní M. Kubánková a H. Mudrová probírali výhledy Klubíku, potřebné přípravy i celkovou situaci místních služeb až do půl druhé.

Nyní se chystáme na prostudování dokumentů o budově, bude vhodné se o lecčems poradit s odborníky. Zvenčí vypadá budova skvěle, na první pohled je téměř bezbariérová (má výtah) a připravená na brzký provoz, jenže nebyla dlouho využívaná, což se také odráží na jejím stavu.

Byla to v listopadu již druhá schůzka (z té první pořídila snímek paní M. Glave Flašková a byl zveřejněný na FB stránkách Klubíku a brzy bychom se měli sejít znovu. Budeme vás opět o všem informovat.

Čeká nás hodně práce, stejně jako celé nové vedení města.

text a foto Hana Mudrová