Od pátku 19. do neděle 21. dubna hostila Aš skauty z celého Karlovarského kraje. V prostorách základních škol v Hlávkově a Kamenné ulici se uskutečnilo druhé Cvičiště, předkolo krajského Závodu vlčat a světlušek. Jednalo se o přípravný závod, určený mladším skautům, kterého se účastnily skautské jednotky ze všech krajských středisek.

Ašských hlídek se Cvičiště brouka Pytlíka v letošním roce zúčastnilo dohromady pět, tři chlapecké a dvě dívčí. Vlčata v Aši vedou Jan Kolář, Zdeněk Remeš, František Pavlík a Jan Schwalb. Vedoucími světlušek jsou potom Lucie Miletínová a Andrea Ullmannová.

„Cvičiště nemají úplně dlouhou tradici, jsou spíše novodobá. Závody vlčat a světlušek mají ale dlouholetou tradici a probíhají každé dva roky. Mezitím probíhá také Svojsíkův závod, který je určený starším skautům a skautkám. Vlčata a světlušky jsou věkově od šesti do jedenácti let, skauti od dvanácti do patnácti let,“ říká Jan Kolář, vedoucí vlčat z ašského střediska Smrčina.

Cvičiště brouka Pytlíka poskytuje dětem možnost projít v šestičlenných hlídkách několika soutěžními stanovišti, na kterých si ověří své znalosti z oblastí jako jsou zdravověda, botanika, historie, vaření, skautské ideály, společenské povědomí, ale i manuální zručnost. Mladší skauti se takto připravují na oficiální krajské kolo závodů, které letos v Karlovarském kraji proběhne 24. až. 26. května v Chebu. Nejlepší hlídky ze všech krajů potom postupují na celostátní závody.

Zvláštností letošního krajského Cvičiště bylo, že bylo plně v rukách ašských organizátorů: „První závody v Karlovarském kraji byly tady v Aši v roce 2012, to byl přímo Závod vlčat a světlušek. Každé středisko má možnost přihlásit svůj projekt na Cvičiště s vlastními disciplínami podle daných pravidel a krajská rada potom z přihlášených vybírá místo konání. Letos poprvé jsme ale byli pořadateli my z Aše. Být pořadateli ale obnáší opravdu velké zařizování, ještě větší než na tábor. Letos jsme hostili dohromady 260 účastníků a organizátorů, z toho bylo přibližně 160 dětí. Pořádání cvičiště nám zkomplikovalo počasí, takže jsme museli hledat různé alternativy. Vyšla nám naštěstí vstříc ZŠ Kamenná, kde se soutěž konala a které bych chtěl poděkovat, jinak bychom akci asi museli kvůli nepříznivému počasí zrušit. Museli jsme vymyslet jednotlivé disciplíny, dále trať, potom je také potřeba všechny účastníky nakrmit, čili připravit jim jídlo. Dále jsme připravovali doprovodný program, kterým vyplňují jednotlivé šestičlenné hlídky čas, než vyrazí na trať. Chtěl bych tímto poděkovat ašským chovatelům, že nám uspořádali výstavu, kterou děti v mezičase navštívily. Poděkování samozřejmě platí i ZŠ Hlávkova, která nám poskytla své zázemí pro ubytování,“ dodává Jan Kolář zvaný Johny.

Pro laika neobvykle vysoký počet účastníku vysvětluje takto: „Na stanovištích jsme měli vedoucí, plus starší skauty jako jsou roveři a rangers. Ke každé hlídce potom patří také jeden dozor, který s nimi absolvuje jednotlivá stanoviště, a dále si jednotlivé skautské jednotky přivezly další support.“

Nejobtížnějším stanovištěm byla letos pro vlčata a světlušky jednoznačně zdravověda s první pomocí a dále vaření. „Devadesát procent úkolů na jednotlivých stanovištích probíráme na schůzkách, takže to pro děti nebylo nic nového. Hodně ale působí nervozita. Velký důraz je kladen na to, aby jednotlivé hlídky fungovaly jako smečka nebo jako roj. Nehraje se na single, ale každý uplatní, co umí. V rámci každé disciplíny jsou totiž třeba čtyři úkoly, takže je potřeba si je správně rozdělit a domluvit se, kdo co bude dělat,“ přibližuje dále pan Kolář.

V dívčí kategorii se na ašském Cvičišti nejlépe umístily hlídky z Horního Slavkova, Karlových Varů a Aše, v chlapecké kategorii potom získali nejvíce bodů skauti z Karlových Varů, Chebu a Horního Slavkova.

Již teď se začínají ašské oddíly vlčat i světlušek připravovat na chebský „ostrý“ závod v závěru května: „Pojedou všechny naše hlídky. Jde hlavně o budování týmového ducha a to, aby si děti akci užily a zužitkovaly, co se naučily a zdokonalily se. Jde také o kontakt s ostatními skautskými středisky, probíhají mezi nimi různé hry a děti se spřátelí. Během roku je společných akcí v rámci kraje hned několik. Do květnových závodů se teď budeme zdokonalovat a odstraňovat nedostatky, abychom v uvozovkách vyhráli. Vyhrát je ve výsledku ale docela náročné, protože postup do celostátního kola v srpnu znamená závod na druhém konci republiky, a to je komplikované. Ale pokud to vyjde, samozřejmě budu pyšný. Jde mi ale hlavně o to, aby si závody užili, aby fungovali a budoval se týmový duch,“ zdůrazňuje všudypřítomné skautské zásady vedoucí.

Mnoho příprav, vlastního nasazení a dřiny ale skautské vedoucí nestojí pouze příprava Cvičišť nebo závodů: „Schůzky i akce jsou pro vedoucí velmi náročné, stále musíme vymýšlet další program. Nejtěžší je organizace tábora, kde musíme vymýšlet program de facto od hodiny do hodiny, a to navíc pro suchou i mokrou variantu. Během roku pořádáme také mnoho svých akcí, ať už přespávání v klubovně nebo v přírodě, pořádáme výpravy do okolí. Spolupracujeme s myslivci z Podhradí, kam chodíme do jejich bažantnice,“ připomíná Jan Kolář.

Cvičiště brouka Pytlíka v Aši bylo vydařenou akcí, na které si mohli mladší skauti ověřit a zdokonalit své dovednosti, poznat členy oddílů z celého Karlovarského kraje a navazovat přátelství v duchu skautských ideálů. Akce byla podpořena z grantového systému města Aše.

Foto: Tomáš Barth – Kark

By Michaela Kolouchová

redaktorka, učitelka jazyků, laktační poradkyně vsrdci.cz, autorka knih pro děti