Zvukař Západočeského divadla v Chebu Radek Šnajdr se na na sociální síti Facebook distancoval od předvolebního mítinku Andreje Babiše přímo v divadle. Citujeme jeho vyjádření:

„Já, Radek ŠNAJDR, od roku 1986 zaměstnanec Západočeského divadla v Chebu, se tímto veřejně distancuji od úmyslu uspořádat předvolební mítink obžalovaného STBáka Babiše (Bureše) v našem divadle.

Je to plivnutí do tváře Václava Havla, Karla Steigerwalda, Josefa Škvoreckého, Josefa Topola, Daniely Fischerové a dalších autorů, jejichž hry jsme v našem divadle s úspěchem hráli. Je to plivnutí na piazettu Vlasty Chramostové, na odkaz Jana Grossmana.

Všem našim věrným divákům se za to osobně omlouvám a slibuji, že blitky které tenhle bezpáteřní člověk zanechá na naší forbíně, osobně odklidím.“